Nyheter på Chaparral GK

Chaparral fortsätter sitt arbete med de inplanerade förbättringar som påbörjades i slutet av förra året och som inkluderar driving range, golfbana, service och erbjudanden.

VD, Domingo Gavira  berättar att flera projekt redan har fullförts. Nya elektriska kärror av märket Powercaddy har införts som ett komplement till buggyflottan, nya medlemsskåp har byggts för klubbor och golfbags, nya informationskyltar har satts upp och upprensning och röjningsarbete har utförts på roughs och fairways. Prognosen for säsongen är positiv och Domingo räknar med att förstärka buggyflottan for att kunna täcka vårens bokningar.

 

Lämna en kommentar

× ¡Hello!