Twelve years of coherent, efficient and productive management

Intervju med Domingo Gavira, VD för Chaparral Golfklubb.

Det är 12 år sedan klubben öppnades och Domingo Gavira, VD för Chaparral Golf Club, ser tillbaka på några av hans erfarenheter inom klubben och berättar om detta framgångsrika projekt.

Vi träffas på klubbhusets terrass och Domingo berättar stolt om de många fantastiska stunder klubben har gett honom; en avundsvärd arbetsplats, en golfklubb vid kanten av Medelhavet, omgiven av tallskog och natur.

Klubben har de senaste åren hämtat sig från en svår period och en internationell ekonomisk kris då den tvingats arbeta i motvind och Domingo anser att det är i kritiska stunder som en ledares kunskaper och egenskaper verkligen visar sig.

Domingo reflekterar över de senaste förbättringarna som gjorts i Chaparral och som ingår i en omfattande  investeringsplan som påbörjades för mer än ett år sedan.

”Det började med arbetet i klubbhuset som inleddes med restaurangens omstrukturering vad gäller ledning och personal plus en helrenovering av lokalen. Det hela resulterade i en nytt och fräscht utseende med förbättrad meny, öppettider och service för middagar och evenemang.

Arbetet fortsatte med ombyggnaden av Pro Shopen där ny inredning, layout och nya kollektioner tillfördes för ett kunna erbjuda en bättre service i en modern boutique.

”Efter detta byggde vi ut förvaringsutrymmet av klubbor och nyligen har vi invigt vår nya golf akademi.

Renoveringen av akademin och golfskolan är ett projekt som startade tidigare i år och som kommer att tillföra mycket till klubben. Daniel Colomar och Ángel Ibañez, två tränare med gedigen yrkeserfarenhet tog över driften av golfskolan i början av maj. De lägger fokus på att starta upp en barnskola och att erbjuda coaching till alla typer av golfspelare.

Chaparral Golklubb kommer att,arbeta tillsammans med deras nya tränare för främjandet av ungdomsgolfen bland barnen i Mijas och Fuengirola.”

På den internationella marknaden har flera avtal slutits med olika europeiska PGA´s, och grupper med Pro’s kan nu komma till deras nya partnerklubb Chaparral för träning och golf under vintermånaderna.

Som en fortsättning av förbättringsplanen har klubben infört nya, elektriska hyrkärror av market PowaKaddy och buggyflottan kommer att ersättas med nya bilar av märket Club Car under sommaren.

Vad gäller förbättringsarbetet på banan så påbörjades detta för mer än sex månader sedan med nya maskiner och ett projekt som Domingo berättar, syftade  till att förbättra golfarens erfarenhet. För att erbjuda bättre spel och sikt så har nu hela banan rensats upp, trimmats och genomgått en allmän putsning.

Skyltarna med anvisningar på banan har också bytts ut och som en avslutning på denna fas av implementationer kommer nya tees att byggas och bunkerna kommer att renoveras under året.

Domingo avslutar med att tacka sin personal: “Utan personalen på Chaparral, deras arbete och motivation mot ständig förbättring inom serive och kvalitet så hade den verkligheten vi lever idag varit omöjlig.”

 

Lämna en kommentar